Nazywam się Lucyna Szefczyk-Polowczyk, jestem doktorem nauk medycznych, neurologopedą, oligofrenopedagogiem, a prywatnie mamą dwójki dzieci. Prowadzę gabinet logopedyczny Moc Mowy, w którym zajmuję się terapią mowy zarówno dzieci jak i ⁠dorosłych.

Czym się zajmuję?

 • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • korygowanie wad wymowy i profilaktyka zaburzeń mowy
 • umożliwianie komunikacji z otoczeniem osób niemówiących (AAC - alternatywne metody komunikacji)
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty (afazja), np. na skutek udaru mózgu, guzów mózgu, zmian neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera)
 • terapia logopedyczna osób z  dyzartrią
 • nauka prawidłowego połykania

Kto i kiedy do logopedy?

Nie ma ograniczeń wiekowych. Już u noworodków mogą pojawić się problemy ze ssaniem, obniżonym napięciem mięśniowym objawiającym się stale otwartymi ustami, opadniętym kącikiem warg, trudnościami w połykaniu pokarmu itp. W takich sytuacjach warto udać się do logopedy, który rozpocznie właściwą terapię i przekaże rodzicom stosowne zalecenia. Jeśli dziecko kończąc drugi rok życia posługuje się pojedynczymi słowami należy udać się do specjalisty, który pomoże znaleźć przyczynę opóźnionego rozwoju mowy i podejmie terapię.

Gdy słyszysz, że Twoje dziecko mówi niewyraźnie (zamienia lub przestawia głoski) udaj się do specjalisty, który stwierdzi czy to kwestia rozwojowa tzw. „swoista mowa dziecięca” czy może wada wymowy. W przypadku wady wymowy wcześniejsza diagnoza i ćwiczenia z pewnością przyczynią się do jej zniwelowania. Pozostawienie dziecka z wadą wymowy bez terapii spowoduje pogłębienie się wady.

Na co dzień pracuję z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera, gdzie dając dziecku odpowiednie narzędzie w zależności od jego indywidualnych potrzeb, preferencji i możliwości będących w sferze jego najbliższego rozwoju-możemy się komunikować.

Logopeda to osoba pracująca także z osobami dorosłymi. Należy mieć na uwadze w szczególności osoby, które w wyniku np. udaru niedokrwiennego lub krwotocznego (pot. wylewu) mogą stracić dar mowy lub zostać jednostronnie porażone. Tutaj najlepszym rozwiązaniem także jest terapia logopedyczna, która pomoże przywrócić komunikację z otoczeniem. Bowiem często osoby te są „więźniami własnego ciała”. Do chwili przed „wypadkiem” sprawne ruchowo i umysłowo. Potem bardzo często sprawne umysłowo, lecz nierozumiane przez otoczenie a przez to nieszczęśliwe, gdyż żadna ich myśl nie może być wypowiedziana, a wszelkie decyzje podejmuje za nie ktoś z najbliższego otoczenia. Mowa o afazji. Zapraszam. Pomogę.

neurologopeda, oligofrenopedagog
Dr n.med. Lucyna Szefczyk-Polowczyk

O mnie

Wykształcenie

Ukończyłam studia doktoranckie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, a także podyplomowe studia na kierunku logopedia,  kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne oraz oligofrenopedagogikę - edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem. Odbyłam również liczne szkolenia, z których najważniejsze to:
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie
 • Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzno oralnych. Terapia Ręce na pacjencie.
 • Szkolenie uprawniające do wykorzystania testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii
 • Szkolenie profilaktyczno-rozwojowe z wczesnej interwencji logopedycznej oraz zapobiegania powstawaniu wad wymowy u dzieci
 • AAC - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących - I i II stopień
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne I stopień
 • Sala doświadczania świata
 • Logorytmika
 • Terapia ręki
 • Praca logopedyczna z dzieckiem zagrożonych nieprawidłowym rozwojem mowy i trudnościami w karmieniu. Wczesna interwencja logopedyczna (dr E. Stecko)
 • Terapia neurologopedyczna w procesie usprawniania dziecka z wyzwaniami rozwojowymi
 • Masaż logopedyczny i jego pozytywny wpływ na rozwój funkcji oralnych u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi
 • Trening karmienia
 • Techniki relaksacyjne, sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Głos jako narzędzie pracy nauczyciela. Elementy emisji głosu
 • Diagnoza i terapia dysfonii
 • Model pracy z dzieckiem/uczniem upośledzonym umysłowo
 • Co to jest integracja sensoryczna możliwości i ograniczenia metody
 • Czynnościowe i organiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju mowy. Diagnoza i terapia
 • Diagnostyka niedosłuchu oraz terapie słuchowe w całościowej rehabilitacji dziecka
 • Diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza medyczna, a widzenie funkcjonalne - jak wspomagać rozwój widzenia dziecka w życiu codziennym
 • Gry i zabawy logopedyczne w szkole
 • Szkolenie przygotowujące do pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
 • Szkolenie z metody Storyline
 • Rodzic w skórze dziecka- próba wczucia się w sytuację dziecka niewidomego bądź słabo widzącego
 • Wibratory logopedyczne wykorzystanie w terapii logopedycznej
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka jako fundament terapii logopedycznej
 • Skrócone wędzidełko wargi, języka – interwencja terapeutyczna niemowląt i dzieci starszych
 • Diagnoza i terapia dyzartrii
 • Nadmierne ślinienie w logopedii – skuteczne techniki eliminujące ślinienie
 • Dysfagia. Praktyczny warsztat terapeuty karmienia
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
Plakat na konferencję

 Doświadczenie

Pracuję w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym (Zakątek w Żorach), gdzie stale poszerzam doświadczenie w zakresie pracy nie tylko ze zdrowymi dziećmi, ale także z dziećmi ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi takimi jak np. autyzm, zespół Aspergera, zespoły genetyczne, opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego itp.). Prowadzę także indywidualne terapie z osobami starszymi, które zetknęły się z problemem afazji.

 Gdzie prowadzę terapię?

Terapię prowadzę  w swoim gabinecie w Rachowicach.  

Oferta

Moja oferta skierowana jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Zajęcia prowadzę w swoim gabinecie w Rachowicach.

Cennik


Diagnoza logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych
dzieci do 9 roku życia diagnozowane standaryzowanym testem KOLD
w gabinecie logopedycznym / online
150zł
Konsultacja logopedyczna
w gabinecie logopedycznym / online
150zł
(do 50min)
-
Terapia wad wymowy i zaburzeń komunikacji
w gabinecie logopedycznym / online
150zł
(45min)
-
Terapia wad wymowy i zaburzeń komunikacji
w gabinecie logopedycznym / online
100zł
(30min)
-
Opinia logopedyczna (pisemna)
Na podstawie diagnozy logopedycznej
100zł

Wczesne wspomaganie rozwoju

Osoby posiadające opinię z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą realizować zajęcia logopedyczne nieodpłatnie w moim gabinecie w ramach współpracy z jedną z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Gliwicach szczegóły w rozmowie telefonicznej


Uwaga! Nie wystawiam zaświadczeń o braku przeciwskazań do podjęcia studiów

Kontakt

Formularz kontaktowy

Kontakt

Moc Mowy
dr n.med. Lucyna Szefczyk-Polowczyk


690 433 169Dane firmy

Moc Mowy - Lucyna Szefczyk-Polowczyk
NIP: 9691472461
Płatność: Gotówka, karta płatnicza, przelew, BLIK
Numer konta: 74 2490 0005 0000 4530 5791 7935

Za prowadzone zajęcia wystawiam faktury